ค่าเล่าเรียน

12 ชั่วโมง ต่อ เดือน มาเรียนที่ศูนย์สัปดาห์ละ 3 วัน  
ราคา 1,300 บาท สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา
ราคา  1,500 บาท สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
วิชาถัดไป วิชาละ 1,000 บาท
ค่าสมัครแรกเข้า 300 บาท ฟรี อุปกรณ์การเรียน และกระเป๋าฟิวเจอร์
ไม่มีรายการสินค้าในหมวดหมู่ที่เลือก.